Nais-DJ:t ovat vielä harvinaisia

 

Vaikka naisartistit ja naiset ylipäätänsä muusikkoina sekä musiikintekijöinä ovat hyvinkin yleisiä länsimaissa on nais-DJ:den määrä suhteessa miehiin erittäin alhainen. Tässä heijastuu ehkä yleisempi trendi, jossa musiikkiteollisuuden teknisemmissä ammateissa (ääniteknikko, tuottaja, DJ, yms.) valtaosa ammattilaisista on miehiä. Suurin osa alaa tällä hetkellä opiskelevista on myös miehiä.

Varsinkin hip hop musiikissa naisten osuus musiikin tekijöistä on huomattavan alhainen, tämän ajatellaan johtuvan koko genren miesvaltaisuudesta. Hyvin suuri osa hip hop musiikin toimijoista mukaan lukien DJ:t, ovat miehiä. Tätä selitetään usein DJ:n työn teknologiapainoitteisuudella, jota pidetään stereotyyppisesti miehisenä ominaisuutena. Kuitenkin nais-DJ:tä löytyy ja heillä on myös olemassa omat kollektiivinsa ja jopa tapahtumansa. Nämä organisaatiot auttavat nais-DJ:tä etenemään miesvaltaisella alalla. Esimerkiksi New Yorkilainen Discwoman on tällainen kollektiivi, jonka toimintaan kuuluu myös ohjelmatoimisto ja keikkojen järjestäminen. Heidän periaatteenaan on esitellä sekä nais, että naiseksi itseään identifioivia DJ:tä ja antaa heille esiintymismahdollisuuksia sekä järjestää tapahtumia.

Vaikka asiaan ollaan kiinnitetty huomiota, on esimerkiksi EDM-musiikin tekijöistä vain n. 10% naisia. Discwomanin kaltaiset organisaatiot pyrkivät tuomaan tätä ihmisten tietoisuuteen ja edistämään nais-DJ:den mahdollisuuksia saada keikkoja sekä takaamaan heille reilun korvauksen esiintymisistään. Naiset kuitenkin myös itse aktiivisesti hakeutuvat DJ:ksi ja ovat aktiivisesti mukana EDM-musiikin tuottamisessa, eivät pelkästään laulajina vaan myös musiikin tuottajina ja DJ:nä.